HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

 

– Nhập đầy đủ thông tin của người đặt hàng.
– Xem lại danh sách sản phẩm đã chọn.
– Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất.